Eğitimler

Aile Koçluğu

Eğitimin Amacı:  Bu eğitim, temel “Aile Koçluğu” eğitimidir. Koçluk prensiplerin uygulamalı olarak öğretilmesi sonucu, koçluk sisteminden kendimize ve çevremize yararlı olabilecek bir düzeye getirmektir. Klasik Koçluk eğitimlerinden; koçluk sürecinin tamamına etkili NLP yöntemleriyle hakim olunması açısından farklılık taşır.

 

Eğitmenler:  Kigef ve Çözüm ortağı eğitmenler

Eğitim Türü: Yüzyüze ve/veya Uzaktan (online) Eğitim destekli eğitim

Eğitim Süresi: Yüzyüze 4 haftasonu + workshop ve uzaktan eğitim destekli toplamda 90 saat 

Eğitim Saatleri: 09:30-19:30

 

Verilenler:

Aile Koçluğu programını başarıyla tamamlayan ve eğitim sonundaki sınavda yeterli notu alan katılımcılarımız üniversite onaylı “Aile Koçluğu” sertifikasını almaya hak kazanır. Ayrıca eğitimde tüm kursiyerlerimize, eğitim kitapçıkları ve dokümanları, slaytlar ve eğitim içerikleri verilir.

 

Ayrıcalıklar:

Resmi ve yasal bir eğitim alarak; eğitim sonunda geçerliği ve güvenirliği yüksek bir sertifikasyon sahibi olmak. Dünyadaki koçluk ilkelerine ve standartlarına paralel bir gelişim sürecine dahil olmak.

Mesleğin yeterliliklerini kazanan bireyler;

 • Devlet ve/veya Özel Okullarda
 • Koçluk ve Eğitim Merkezlerinde
 • Danışmanlık Merkezlerinde
 • Etüt Merkezlerinde
 • Halk Eğitim Merkezlerinde gerekli yeterlilikleri sağlayarak çalışabilirler.

 

Eğitim İçeriği:

1.     Modül: Profesyonel Koçluk Becerileri

2.     Modül: Profesyonel Aile Koçluğu

•              Aile  Koçluğu Nedir?

•              Anne baba olarak niçin Aile koçu olmalıyız?

•              Eşler arası uyumu sağlama

•              Etkili dinleme

•              Etkili eleştiri yöntemleri

•              Sorunları anında çözme becerisi

•              Kriz anlarını yönetmek

•              Evlilikte gelecek planlaması

•              Aile hedefleri belirlemek

•              Zor anların üstesinden gelme becerisi

•              Aşkı canlandırma stratejileri

•              Evliliğe hareket katma taktikleri

•              Ortak zaman üretebilme

•              Duyguları bastırmadan paylaşabilme

•              Geçmişi kapatma becerileri

•              Kişilik Tipolojileri

•              Testler ve Tanıma

•              Beynimizin işleyişi

•              Danışanı engelleyen inançları ve değişimi

•              Bedensel Egzersizler

•              Zihinde Canlandırma

•              Hipnoz ile Telkin Yöntemi

•              Danışanla  bağ kurma yollarını açıklaması,

•              Danışanda özgüven geliştirme

•              Öfke yönetimi, stres yönetimi

•              Bağımlılıklar (Alkol – madde-internet bağımlılığı vb.)

•              Etkili İletişim Becerileri

•              Uyum ve Yönlendirme

•              Empatik Dinleme

•              Geri Bildirim ve Takdir

•              Sevgi Dilleri

•              Eğitime engel sorunlar, öğrenme ve davranış bozuklukları

•              Gelişimsel özellikler ve ergenlerle çalışma

•              Öğrencilerin öz kaynaklarını geliştirme

•              Empati kurulması;

•              “Olumlu dil kalıpları” kullanması,

•              Beden dilinin kullanılması,

•              Kişisel farkındalığın arttırılması.

•              Danışanın hayal ve hedeflerinin belirginleştirilmesi

•              Sınavlara verimli ve başarı odaklı hazırlanmak 

•              Etkin öğrenme tekniğinin kazandırılması

•              Öğrenmeyi kalıcı ve güçlü hale getirmek

•              Özgüven sağlama ve kendine duyduğu inancı güçlendirmek

•              Sorumluluk ve iç disiplin geliştirmesine yardımcı olmak

•              Sınav kaygısı ve olumsuz ruh halleriyle ile baş edebilmek

•              Zamanı etkin kullanmak

•              Başarıyı önce zihinde yaratmak

•              Danışanın geçmişten gelen olumsuz tecrübelerini ve kendisine sınır oluşturan engelleri kaldırmak

•              Düşünce tarzını değiştirerek benlik duygusunun yükseltilmesi.

•              Olumlu düşünce alışkanlığı kazandırmak,

•              Ebeveyn ve öğrenci arasındaki uyumu sağlamak.

•           Anne baba olarak bizim rolümüz ne olmalı?

•           Sınırlar - Beklentiler – Vaatler

•           Hayallerimiz ve ailemiz…

•           Eşler arası uyumu sağlama

•           Aile bireylerine Geri Bildirim verme,

•           Ricalarda bulunma,

•           Aile içi Gözlem yapma,

•           Aile için Vizyon oluşturma,

•           Aile bireylerini Takdir etme,

•           Aile içi İletişim yöntemlerinin tespit edilmesi, 


Başvur

Eğitim Koçluğu

Eğitimin Amacı:  Yaşamın her alanına koçluk etmek isteyen bireylerin, temel koçluk becerileri ve tamamlayıcı diğer yöntemler ile bütünsel çalışmalar yapabilmesini sağlayan bir programdır.  Eğitim koçluğu sistemi, akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde, danışan problemlerinin çözümünde anahtar yöntemler sunan ve bunu çok kısa sürede başaran danışan merkezli bir sistemdir.

 

Eğitmenler:  Kigef ve Çözüm ortağı eğitmenler

Eğitim Türü: Yüzyüze ve/veya Uzaktan (online) Eğitim destekli eğitim

Eğitim Süresi: Yüzyüze 4 haftasonu + workshop ve uzaktan eğitim destekli toplamda 90 saat 

Eğitim Saatleri: 09:30-19:30

 

Verilenler:

Eğitim Koçluğu programını başarıyla tamamlayan ve eğitim sonundaki sınavda yeterli notu alan katılımcılarımız “Eğitim Koçluğu” sertifikasını almaya hak kazanır. Ayrıca eğitimde tüm kursiyerlerimize, eğitim kitapçıkları ve dokümanları, slaytlar ve eğitim içerikleri verilir.

 

Ayrıcalıklar:

Resmi ve yasal bir eğitim alarak; eğitim sonunda geçerliği ve güvenirliği yüksek bir sertifikasyon sahibi olmak. Dünyadaki koçluk ilkelerine ve standartlarına paralel bir gelişim sürecine dahil olmak.

Mesleğin yeterliliklerini kazanan bireyler;

 • Devlet ve/veya Özel Okullarda
 • Koçluk ve Eğitim Merkezlerinde
 • Danışmanlık Merkezlerinde
 • Etüt Merkezlerinde
 • Halk Eğitim Merkezlerinde gerekli yeterlilikleri sağlayarak çalışabilirler.

 

Eğitim Koçluğu size ne kazandırır?

-       Günümüz dünyasının değişen dinamiklerine, yeni kuşakların ihtiyaçlarına uygun çözüm yaratır.

-       Geleceği en iyi şekilde yapılandırarak, danışanı hedefine odaklar.

-       Danışanı bulunduğu noktadan arzuladığı, hedeflediği noktaya taşır.

-       Günümüz çocuklarına özgü davranış modelini yapılandırır.

-       Eğitimcilerin kişisel performanslarını arttıracak pratik ve yaratıcı çözümler sunar.

-       Danışanın daha kolay ve etkili öğrenmesini sağlayacak yöntemler geliştirir.

-       Eğitim kurumlarının mevcut sistemlerini güncel hale getirir.

-       Velilerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verir.

 

Eğitim İçeriği:

•              Eğitim Koçluğu Nedir?

•              Anne baba olarak niçin eğitim koçu olmalıyız?

•              Eğitim Koçluğu felsefesi nasıl olmalıdır?

•              Eğitim Koçluğu kavramlarının açıklanması,

•              Eğitim Koçluğu ile mesleklerin açıklanması,

•              Kişisel olarak öğrenci hedeflerinin belirlenmesi,

•              Temel koçluk becerilerinin geliştirilmesi,

•              Öğrenci koçluğunun içselleştirilmesi,

•              Öğrencide farkındalık yaratmanın yollarını açıklanması,

•              Kişilik Tipolojileri

•              Çoklu Zeka Kavramı

•              Testler ve Tanıma

•              Beynimizin işleyişi

•              Danışanı engelleyen inançları ve değişimi

•              Bedensel Egzersizler

•              Zihinde Canlandırma

•              Hipnoz ile Telkin Yöntemi

•              Danışanla  bağ kurma yollarını açıklaması,

•              Danışanda özgüven geliştirme yöntemlerinin kavratılması,

•              Danışanda kritik gediklerin ortaya çıkarılması,

•              Danışanda hafıza tekniklerinin  öğretilmesi,

•              Empati kurulması;

•              “Olumlu dil kalıpları” kullanması,

•              Beden dilinin kullanılması,

•              Kişisel farkındalığın arttırılması.

•              Danışanın hayal ve hedeflerinin belirginleştirilmesi

•              Sınavlara verimli ve başarı odaklı hazırlanmak 

•              Etkin öğrenme tekniğinin kazandırılması

•              Öğrenmeyi kalıcı ve güçlü hale getirmek

•              Özgüven sağlama ve kendine duyduğu inancı güçlendirmek

•              Sorumluluk ve iç disiplin geliştirmesine yardımcı olmak

•              Sınav kaygısı ve olumsuz ruh halleriyle ile baş edebilmek

•              Zamanı etkin kullanmak

•              Başarıyı önce zihinde yaratmak

•              Danışanın geçmişten gelen olumsuz tecrübelerini ve kendisine sınır oluşturan engelleri kaldırmak

•              Düşünce tarzını değiştirerek benlik duygusunun yükseltilmesi.

•              Olumlu düşünce alışkanlığı kazandırmak,

•              Ebeveyn ve öğrenci arasındaki uyumu sağlamak.


Başvur

 

Yaşam Koçluğu

Eğitimin Amacı: Yaşam Koçluğu Programı ile kişinin kendi ve başkalarının yaşamında gelişim, değişim  ve dönüşüm yaratması,  Profesyonel koç olarak yetkin bir biçimde koçluk mesleğini yapabilmesi; Yaşam Koçluğu hizmetini profesyonel olarak verebilmesi amaçlanmaktadır.

 


Eğitmenler:  Kigef ve Çözüm ortağı eğitmenler

Eğitim Türü: Yüzyüze ve/veya Uzaktan (online) Eğitim destekli eğitim

Eğitim Süresi: Yüzyüze 4 haftasonu + workshop ve uzaktan eğitim destekli toplamda 90 saat 

Eğitim Saatleri: 09:30-19:30

 

Verilenler:

Yaşam Koçluğu programını başarıyla tamamlayan ve eğitim sonundaki sınavda yeterli notu alan katılımcılarımız “Yaşam Koçluğu” sertifikasını almaya hak kazanır. Ayrıca eğitimde tüm kursiyerlerimize, eğitim kitapçıkları ve dokümanları, slaytlar ve eğitim içerikleri verilir.

 

Ayrıcalıklar:

Resmi ve yasal bir eğitim alarak; eğitim sonunda geçerliği ve güvenirliği yüksek bir sertifikasyon sahibi olmak. Dünyadaki koçluk ilkelerine ve standartlarına paralel bir gelişim sürecine dahil olmak.

Mesleğin yeterliliklerini kazanan bireyler;

 • Devlet ve/veya Özel Okullarda
 • Koçluk ve Eğitim Merkezlerinde
 • Danışmanlık Merkezlerinde
 • Etüt Merkezlerinde
 • Halk Eğitim Merkezlerinde gerekli yeterlilikleri sağlayarak çalışabilirler.

 

Eğitim İçeriği:

1. Modül: Temel Koçluk Becerisi

·         Koçluk nedir, ne değildir?

·         Koçluk kimlere yapılır?

·         Koçluğun uluslararası kuralları

·         Koçluğun etik değerleri-prensipleri

·         Koç olarak uyum-güven tesisi oluşturmak

·         Bütünsel-empatik dinleme

·         Zihin ekranı-Görsel beyni kullanabilmek

·         Güçlü soru sorma sanatı

·         Çözüm odaklı yaklaşım

·         Profesyonel koçluk tutumu geliştirmek

·         Yaşam alanı-iş hayatı-özel hayat-zaman yönetimi
 

2. Modül: Kaynakları yönetmek

·         Yaşam alanları yönetimi

·         Fark yaratan koçluk uygulamaları

·         Zaman yönetimi

·         Stres yönetimi

·         İçsel kaynakların tesbiti

·         İçsel kaynakları aktive etmek

 

3. Modül: Özel yaşam ve İlişkilere koçluk

Koçluk Yöntemi: NÖTR bakış

·         Serbest zihne (Nötr alana) kolayca geçebilme teknik/yöntemleri

·         Duygulara yenik düşmeden içsel gücü devreye nasıl sokabiliriz?

·         Objektiflik nasil sağlanır?

·         Doğru karar vermek için ruh hali nasıl kontrol altına alınır?

Koçluk Yöntemi: İdeal İlişki/ Aşk/ Yakın Duygusal İlişkileri Yapılandırmak

·         İdeal ilişkide nasıl davranmalı?

·         İdeal ilişki nasıl yaşanır?

·         İdeal ilişkinin vizyonu

·         Yakın duygusal ilişkide anlam bulmak

Koçluk Yöntemi: Özel Yaşam Değerlerini Yapılandırmak

·         Özel yaşam değerine uygun bir yaşam oluşturmak

·         Özel yaşam değeri ile başarı-mutluluk dengesi

Koçluk Yöntemi: Yakın Duygusal İlişkide Değerleri Yapılandırmak

·         Yaşam değerinize uygun bir yaşam oluşturmak

·         Yakın duygusal ilişkide değer tesbiti

·         Partner ile değerler bazında uyumu güçlendirmek

Koçluk Yöntemi: Yeni Davranış Modeli (Davranışları Değiştirmek)

·         Alışkanlıkları değiştirmek nasıl mümkündür?

·         Olumsuz bir davranıştan özgürleşmek nasıl mümkündür?

·         Olumlu bir davranış nasıl hayata geçirilir?

 

4. Modül: İş Yaşamına Koçluk

Koçluk Yöntemi: Akılcıl Yol (Olumsuzlukları dönüştürmek)

·         İleri seviyede akılcıl vizyon geliştirme yöntemi

Koçluk Yöntemi: İş Kimliğini Yapılandırmak

·         İş hayatında verimlilik sağlamak

·         İş hayatında motivasyon sağlamak

·         İş hayatında ilişkileri yapılandırmak

·         İş hayatında davranış stratejileri

·         İş hayatında kendini iyi hissetmek

·         İş hayatında kariyer planı

·         İş hayatında anlam yaratmak

Koçluk Yöntemi: Projelere Yaratıcı Koçluk

·         Sağ beyin-sol beyin nasıl aktive edilir?

·         Sezgisel zeka nasıl geliştirilir?

·         Projeler için beyin fırtınası nasıl yapılır?

·         Yaratıcılık nasıl geliştirilir?

Hedefleri Yapılandırmak

Koçluk Yöntemi: Vizyoner Ziyaretçi

Gelecek 10 Yılı beyinde programlamak

·         İş hayatında vizyonerlik

·         Özel yaşamda vizyonerlik

Koçluk Yöntemi: İş Yaşamı Değerlerini Yapılandırmak

·         İş yaşam  değerinize uygun bir iş kimliği  oluşturmak

·         İş yaşam değerleri ile başarılı  bir iş hayatı oluşturmak

Koçluk Yöntemi: Büyük Resim/ Yaşamda Tatmin-Denge Modeli

·          Fiziksel alanlarda tatmin ve denge sağlamak


Başvur

Beden Dili

Eğitimin Amacı:  Katılımcıların beden diline hakim olup daha iyi iletişim kurmaları,kişisel algıyı bir bütün olarak ele alarak tüm iç ve dış etkenleri etkin bir biçimde kullanabilmeleri, daha etkili, daha profesyonel kişisel imaj sahibi olabilmeleri, tüm bunların sonucu olarak da kurum imajına katkıda bulunabilmeleri amaçlanmaktadır.

 

Eğitmenler:  Kigef ve Çözüm ortağı eğitmenler

Eğitim Türü: Yüzyüze ve/veya Uzaktan (online) Eğitim destekli eğitim

Eğitim Süresi: Yüzyüze 2 gün + workshop ve uzaktan eğitim destekli toplamda 30 saat 

Eğitim Saatleri: 09:30-19:30

 

Verilenler:

Programı başarıyla tamamlayan ve eğitim sonundaki sınavda yeterli notu alan katılımcılarımız “Beden Dili” sertifikasını almaya hak kazanır. Ayrıca eğitimde tüm kursiyerlerimize, eğitim kitapçıkları ve dokümanları, slaytlar ve eğitim içerikleri verilir.

 

Eğitim İçeriği:

Beden dilimizi keşfetme

İletişimde beden dilinin önemi

Beden dilini okurken dikkat edilmesi gerekenler

Beden Duruşu

Doğrudan Göz İlişkisi

Mesafe ve Bedensel Temas

Jestler

Mimikler

Beden Dilinin Altında Yatan Mesajları Okuma

Ses Tonu

Konuşmanın Akıcılığı

Empati

Etkin Dinleme


Başvur

Etkili İletişim Teknikleri

Eğitimin Amacı:  Katılımcılara etkin iletişim için gerekli olan kendini ifade etme, dinleme ve empati kurma gibi becerilerin kazandırılmasını, kişisel farkındalığın artırılmasını, mesajların etkin iletilmesini, iletişim kopukluklarının azaltılmasını, çalışanların aynı dili konuşmasını, aynı zamanda iç ve dış müşteri memnuniyetinin artırılmasını amaçlamaktadır.

 

Eğitmenler:  Kigef ve Çözüm ortağı eğitmenler

Eğitim Türü: Yüzyüze ve/veya Uzaktan (online) Eğitim destekli eğitim

Eğitim Süresi: Yüzyüze 2 gün + workshop ve uzaktan eğitim destekli toplamda 30 saat 

Eğitim Saatleri: 09:30-19:30

 

Verilenler:

Programı başarıyla tamamlayan ve eğitim sonundaki sınavda yeterli notu alan katılımcılarımız “Etkili İletişim Teknikleri” sertifikasını almaya hak kazanır. Ayrıca eğitimde tüm kursiyerlerimize, eğitim kitapçıkları ve dokümanları, slaytlar ve eğitim içerikleri verilir.

 

Eğitim İçeriği:

İletişim Nedir?

İletişim Çeşitleri

Empatik İletişim Nedir?

İletişimde Uyum ve Ahenk

Sözsüz İletişim

Beden Dilinin Etkin Kullanımı

İletişim Tarzımız

İletişim Engelleri ve Aşma Yolları

Kazan-Kazan İlkesi

Yanlış Dinleme

Etkin Dinleme

Soru Sorma İlkeleri

Eleştiride Sandviç Metodu

Duygusal Kredi Hesabı

Farklı İnsan Kişilikleri ve Özellikleri

Kişilik Tiplerine Göre İletişim

İnsanların Dünyayı Algılama Biçimleri

Algılama Biçimlerine Göre İletişim

Hipnotik Dil Kalıpları ile İletişim


Başvur

Etkili Sunum Teknikleri

Eğitimin Amacı:  Bu eğitim, topluluk önünde yapılacak etkin bir sunuşun hem içerik hem tarz olarak nasıl hazırlanacağı konusunda katılımcıları geliştirmeyi hedeflemektedir. Katılımcıların; kendilerini dinleyenleri ikna eden mükemmel sunumlar hazırlama ve sunma konusundaki bilgilerini artırmayı, becerilerini geliştirmeyi, çevrelerinde saygı ve güven uyandıracak akıllarda uzun süre kalacak mükemmel sunumlar yapabilmeleri için mevcut yeteneklerini uygulama ve koçluk ile keskinleştirmeyi amaçlar.

 

Eğitmenler:  Kigef ve Çözüm ortağı eğitmenler

Eğitim Türü: Yüzyüze ve/veya Uzaktan (online) Eğitim destekli eğitim

Eğitim Süresi: Yüzyüze 2 gün + workshop ve uzaktan eğitim destekli toplamda 30 saat 

Eğitim Saatleri: 09:30-19:30

 

Verilenler:

Programı başarıyla tamamlayan ve eğitim sonundaki sınavda yeterli notu alan katılımcılarımız “Etkili Sunum Teknikleri” sertifikasını almaya hak kazanır. Ayrıca eğitimde tüm kursiyerlerimize, eğitim kitapçıkları ve dokümanları, slaytlar ve eğitim içerikleri verilir.

 

Eğitim İçeriği:

 

Etkili Sunumun Önemi,

Sunumun Hazırlanması,

İyi Bir Sunumu Yapabilmenin Yol Haritası,

Sunum Öncesi,

Sunuma Başlamanın Farklı Yolları,

Sunum Öncesi Dikkat Edilecek Noktalar,

Salon Düzeni,

Görsel Malzeme Hazırlarken,

Sunum Yapacak/Eğitim Verecek Kişinin Sorumlulukları,

Sunum Yapacak/Eğitim Verecek Kişinin Etkinliğini Artıracak Özellikler,

Zor Dinleyiciler ve İtirazlar,

İlk İzlenim, İletişim Kurma,

Ses, Söz, Giyim ve Tutum,

Dört Aşamalı Sunum Metodu,

Sahnede Beden Dilinin Kullanılması,

Sunum Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar,

Kaçınılması Gereken Davranışlar,

İzleyiciye Ulaşmak İçin Vazgeçilmez Yöntemler,

Dikkat ve İlgiyi Canlı Tutma Teknikleri


Başvur

Verimli Çalışma ve Motivasyon

Eğitimin Amacı:  Bu eğitim, bireyin verimliliğini en üst seviyeye getirebilmek, başarı ve hedef odaklı çalışmalarını sağlamak, hedeflerine ulaşmalarını sağlamak, çalışma süreçlerini olumlu yönde etkilemek, kendi kendilerine liderlik yapabilme becerilerini kazandırmak, bireyin performansını arttırarak başarı çıtasını yükseltmek için hazırlanmıştır. 

 

Eğitmenler:  Kigef ve Çözüm ortağı eğitmenler

Eğitim Türü: Yüzyüze ve/veya Uzaktan (online) Eğitim destekli eğitim

Eğitim Süresi: Yüzyüze 2 gün + workshop ve uzaktan eğitim destekli toplamda 30 saat 

Eğitim Saatleri: 09:30-19:30

 

Verilenler:

Programı başarıyla tamamlayan ve eğitim sonundaki sınavda yeterli notu alan katılımcılarımız “Verimli Çalışma ve Motivasyon Eğitimi” sertifikasını almaya hak kazanır. Ayrıca eğitimde tüm kursiyerlerimize, eğitim kitapçıkları ve dokümanları, slaytlar ve eğitim içerikleri verilir.

 

Eğitim İçeriği:

 

Başarının tanımı ve bireysel başarı çalışması,

Başarının İç ve Dış Engelleri,

Başarı Güdüsü Yüksek Kişilerin Özellikleri,

Azimli İnsanların Ortak Özellikleri,

Kişilik Yapıları,

Güçlü Yönlerimizi Kullanabilmek,

Zayıf Yönlerimizi Geliştirmek,

Kazanmanın ve Kaybetmenin Psikolojisi,

Kariyer Hayatında En Sık Yapılan Hatalar,

Moral ve Oto-Motivasyon Yönetimi,

İç Disiplinin Gücü,

Özgüven Yönetimi,

Sürdürülebilir Başarı,

Tutku Kaybını ve Atalet Duygusunu Yenmek,

Başarı Merkezli Yaşamak,

Başarıya Yönelik Tutum ve Davranışlar,

Zorlayıcı Hedefler Belirleme,

Hesaplanmış Risk Alma İsteği,

Sonuç Odaklılık,

Geribildirim Arayışı,

Olumlu Düşünce.


Başvur

Ücretsiz Eğitimler

Ücretsiz eğitimlerimizde temel amaç katılımcıların kendilerine dair farkındalıklarını geliştirip arttırmak, hayata daha olumlu bakabilmelerini ve kişilerarası ilişkilerde karşılaştıkları problemlere daha sağlıklı çözümler üretebilmelerini sağlamaktır. Siz de Kişisel Gelişim ve Koçluk alanına ilgi duyuyor ve bu alanda kariyer yapmak istiyorsanız siz de ücretsiz sertifikalı bu eğitimlere katılabilirsiniz.

Başvur

Online Profesyonel Eğitimler

Kişisel Gelişim ve Koçluk alanına ilgi duyuyor ve bu alanda kariyer yapmak istiyorsanız sertifikalı bu profesyonbel eğitimlere katılabilirsiniz. Sürece size özel hazırlanan uzaktan eğitim paneliniz ile başlayabilir, CV'nizi güçlendirmek isterseniz de uygun bir ücretle sertifikalandırabilirsiniz. Sertifikasyon yapıldıktan sonra da İstanbul ofisimizde yüzyüze eğitimlere ve workshoplara dahl olabilirsiniz.

Peki hangi profesyonel eğitimler var?

- Eğitimcinin Eğitimi
- Eğitim Koçluğu
- Profesyonel Girişimcilik
- Profesyonel İletişim Teknikleri
- NLP İle Kişisel Gelişim

Süreç Nasıl İşliyor?

1- Öncelikle Başvur linki ile ulaştığınız başvuru formunda gerekli bilgileri girin.
2- Ardından seçmiş olduğunuz eğitimin olduğu size özel online eğitim yönetim paneli hazırlanarak giriş bilgileri kayıtta belirtmiş olduğunuz iletişim kanallarından size ulaştırılacaktır.
3- Eğitiminiz tamamlandıktan sonra eğitim katılım belgesine sahip olabilirsiniz.

BaşvurYukarı Çık